Aanbeveling van de werkgroep “Longfunctie & zuurstoftherapie”

Aanbeveling van de werkgroep “Longfunctie & zuurstoftherapie” van de BeRS met betrekking tot het gebruik van de GLI-referentiewaarden voor spirometrie, diffusiecapaciteit (transferfactor) en longvolumes: ‘In het longfunctierapport moet altijd duidelijk worden aangegeven welke referentiewaarden worden gebruikt en hoe deze op het rapport worden geïmplementeerd’.

Hier een samenvatting die je kan helpen in je dagelijkse praktijk